Σχετικά

0
ΕΡΓΑ
0
TOTAL BUDGET
0
NCU BUDGET
0
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης (ΜΔΦ) δημιουργήθηκε το 2005 στο πλαίσιο της προσπάθειας του Frederick University και του Frederick Research Center για αναβάθμιση των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων στον ευρύτερο χώρο των περιβαλλοντικών επιστημών. Η ΜΔΦ αποτελεί την πρώτη δομή στο ακαδημαϊκό σύστημα της Κύπρου, που ασχολήθηκε (και εξειδικεύθηκε) στα θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Η Μονάδα ειδικεύεται σε θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας, διαχείρισης και διατήρησης φυσικών πόρων, και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, αγωγής και εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η Μονάδα επικεντρώνεται στη μελέτη, παρακολούθηση και διατήρηση της Κυπριακής χλωρίδας και πανίδας με έμφαση στα ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα είδη, στη διατήρηση και διαχείριση των Κυπριακών οικοτόπων και στη διαχείριση περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική σημασία. Τα πιο πάνω αντικείμενα συνδυάζονται με δραστηριότητες περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας στην Κύπρο.

Η ΜΔΦ έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες και έχει να παρουσιάσει ένα πολυδιάστατο ερευνητικό έργο, αφήνοντας το στίγμα της τόσο στα περιβαλλοντικά όσο και στα ερευνητικά δρώμενα της Κύπρου. Επίσης, έχει αναπτύξει ένα ευρύ και καλά οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, τόσο εντός όσο και εκτός του νησιού, αφού έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 160 οργανισμούς από 38 χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών και μέσα από ερευνητικές προτάσεις, στην ετοιμασία των οποίων διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, έχει συμμετάσχει (ή συμμετέχει) σε περισσότερα από 50 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 43,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο προϋπολογισμός της Μονάδας για τα ίδια έργα αντιστοιχεί περίπου σε 6,1 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν (ή χρηματοδοτούνται) από διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Προγράμματα έδωσαν παράλληλα τη δυνατότητα στη Μονάδα να αποκτήσει σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό, ο οποίος παρέχει στα στελέχη της τη δυνατότητα για ανάπτυξη νέων ερευνητικών πρωτοβουλιών.

Ακόμη, αξιοποιώντας την υποδομή, τις συνεργασίες και την εμπειρία της ΜΔΦ χρηματοδοτήθηκαν Διδακτορικές Διατριβές μέσω ερευνητικών έργων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, από τα οποία πέντε νέοι ερευνητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη Διδακτορική τους Διατριβή.

Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΣ

Προσωπικό
Image
Οι ερευνητές μας αναλαμβάνουν τα πάντα, από ένα περιβαλλοντικό ζήτημα μέχρι την εφαρμογή μέτρων διατήρησης ή μετριασμού.
Χρήσιμες συνδεσεις
Τηλεφωνο
+357 22431355
Ext. 41190
Email
Διευθυνση
Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα
1036, Λευκωσία, Κύπρος.

© 2023, Nature Conservation Unit.

All rights reserved.