Nicolas-George Eliades

Image

Νικολας-Γιωργος Ηλιαδης

Ο Δρ. Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης ασχολείται εκτεταμένα με την περιβαλλοντική επιστήμη και ιδιαίτερα με την πληθυσμιακή γενετική και τη διατήρηση. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (B.Sc./M.Sc.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (2004). Στα πλαίσια των σπουδών του εκπόνησε εργασία με τίτλο "Περιγραφή γενετικής ποικιλότητας φυσικών πληθυσμών του ενδημικού φυτού της Κύπρου Quercus alnifolia Poech (λατζιά) με βάση μορφολογικά χαρακτηριστικά".

Επίσης από το 2008 είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών (Ph.D.) από το Section of Forest Genetics and Forest Tree Breeding του Georg-August University Goettingen (Initiative of Excellence, Universities of Germany). Η διδακτορική διατριβή του με τίτλο: "Fingerprinting of genetic diversity and patterns of spatial genetic variation in the endemic tree Cedrus brevifolia (Hook. F) Henry from Cyprus: Ιmplications for its conservation", ασχολήθηκε με την εξέταση των επιπέδων της γενετικής ποικιλομορφίας και των χωρικών σχεδίων που αυτή σχηματίζει, στον μοναδικό πληθυσμό του ενδημικού δέντρου της Κύπρου Cedrus brevifolia (Κυπριακός κέδρος). Επιπλέον, κατά τις διδακτορικές σπουδές του συμμετείχε ως βοηθός επόπτης μεταπτυχιακών (MSc) διατριβών, ενώ παρακολούθησε σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (όπως: εφαρμογή γενετικών δεικτών για την μελέτη της γενετικής δομής και σύστασης δασικών δέντρων, ολοκληρωμένη διεπιστημονική έρευνα, μεθόδους και εργαλεία για την ανάλυση των δεδομένων ακολουθίας DNA, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών).

Μέσα από την μελέτη αυτή προτάθηκαν μέτρα προστασίας και διατήρησης του μοναδικού πληθυσμού του είδους αυτού στο κόσμο. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, συμπεριλαμβανόμενου του διακρατικού ερευνητικού προγράμματος IKYDAD (Γερμανίας-Ελλάδας) με τίτλο "Diversity in beech populations (Fagus sylvatica) in Greece using morphological traits and molecular markers".

Το 2009 επέστρεψε στην Κύπρο όπου εργοδοτήθηκε ως επιστημονικός σύμβουλος στην Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΟΚ). Από τη θέση αυτή συμμετείχε ενεργά σαν μόνιμο μέλος στις ομάδες εργασίας σε διάφορες εθνικές επιτροπές για θέματα που σχετίζονται με την προστασία και αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Σαν επιστημονικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας συμμετείχε σε διάφορες δραστηριότητές και επιτροπές του European Environmental Bureau (EEB).

Τον Ιανουάριο του 2010 εντάχθηκε στην ομάδα της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, ως Υπεύθυνος Διαχείρισης του ερευνητικού προγράμματος LIFE+ (LIFE08 NAT/CY/000453) με τίτλο "Establishment of a Plant Micro-Reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats" (Ακρωνύμιο: PLANT-NET CY). Ακολούθησε η επιτυχής υποβολή της ερευνητικής του πρότασης: "Vulnerability of the narrow endemic Cedrus brevifolia from Cyprus: Detection of genes and phenotypic trait diversity linked to adaptation" (DIDAKTOR/0609/13) χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΙΠΕ), στα πλαίσια της Δέσμης 2009-2010 (Άξονας ΙΙ: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού, Πρόγραμμα Διδάκτωρ). Την περίοδο 09/2016-01/2021 ήταν Υπεύθυνος Διαχείρισης του ερευνητικού προγράμματος LIFE "Integrated conservation management of priority habitat type 9590* in the Natura 2000 site Koilada Kedron-Kampos" (LIFE15 NAT/CY/000850) και την περίοδο αυτή συμμετέχει στο έργο "Managing the Natura 2000 network in Cyprus and shaping a sustainable future" (LIFE IP PHYSIS - LIFE 18 IPE/CY/000006).

O Δρ. Ηλιάδης διετέλεσε μέλος του ερευνητικού δικτύου EvolTree (καθ' όλο το χρονικό διάστημα που ήταν σε εξέλιξη το δίκτυο), στο οποίο δίκτυο συμμετέχουν 23 ερευνητικές ομάδες από 13 ευρωπαϊκές χώρες. Στα πλαίσια του δικτύου EvolTree έλαβε οικονομική ενίσχυση για ερευνητική επίσκεψη στην "Equipe Biologie des Populations et Evolution" στο INRA-Avignon (Γαλλία). Επίσης, είναι μέλος του International Biogeography Society, του American Botany Society και της Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στους τομείς της πληθυσμιακής γενετικής των φυσικών πληθυσμών και ειδών και τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι κλιματικές αλλαγές στα διάφορα επίπεδα της βιοποικιλότητας, καθώς και στο σχεδιασμό στρατηγικών για τη διατήρηση των γενετικών πόρων (βιοποικιλότητας).

Image
Οι ερευνητές μας αναλαμβάνουν τα πάντα, από ένα περιβαλλοντικό ζήτημα μέχρι την εφαρμογή μέτρων διατήρησης ή μετριασμού.
Χρήσιμες συνδεσεις
Τηλεφωνο
+357 22431355
Ext. 41190
Email
Διευθυνση
Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα
1036, Λευκωσία, Κύπρος.

© 2023, Nature Conservation Unit.

All rights reserved.