Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Τα μέλη της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης διαθέτουν ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά παρουσιάζοντας τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, τα οποία προέρχονται μέσα από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στη διαχείριση των φυσικών πόρων της Κύπρου.

Παρακάτω παρατίθενται επιλεγμένες δημοσιεύσεις μετά από κρίση:


Andreou, M., Kadis C.
, Delipetrou P., Georghiou K. 2015. Conservation biology of Chionodoxa lochiae and Scilla morrisii (Asparagaceae): Two priority bulbous plant species of the European Union in Cyprus. Global Ecology and Conservation. Global Ecology and Conservation 3: 511-525 https://doi.org/10.1016/j.gecco.2015.02.004

Charalambous D., Christoforou M., Kitiri E.N., Andreou M., Partassides D., Papachrysostomou C., Frantzi M., Karikas G.A., Pantelidou M. 2022. Antimicrobial Activities of Saponaria cypria Boiss. Root Extracts, and the Identification of Nine Saponins and Six Phenolic Compounds. Molecules 27: 5812 https://doi.org/10.3390/molecules27185812

Eliades N.-G. H., Papageorgiou A.C., Fady B., Gailing O., Leinemann L., Finkeldey R. 2019. An approach to genetic resources conservation of peripheral isolated plant populations: the case of an island narrow endemic species. Biodiversity and Conservation 28(11): 3005-3035 https://doi.org/10.1007/s10531-019-01812-w

Eliades N.-G.H., Andreou M., Laguna E., Kounnamas C., Georghiou K., Costantinou C., Kouzali I., Thanos C.A., Kadis C. 2020. Integrated conservation of important plant taxa through the improvement of the original plant micro-reserve (PMR) approach: The intensive PMR monitoring case of Ophrys kotschyi, Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111731

Fady D., Esposito E., Abulaila K., Aleksic J.M. Alia R., Alizoti P., Apostol E.-N., Aravanopoulos Ph., Ballian D., Bou Dagher Kharrat M., Carrasquinho I., Cheikh Albassatneh M., Curtu A.-L., David-Schwartz R., de Dato G., Douaihy B., Eliades N.-G. H. et al. 2022. Forest genetics research in the Mediterranean Basin: breakthroughs, knowledge gaps and perspectives. Current Forestry Reports 8: 277–298 https://doi.org/10.1007/s40725-022-00173-y

Kadis C., Georghiou K., 2010. Seed dispersal and germination behavior of three threatened endemic labiates of Cyprus. Plant Species Biology, 25: 77-84 http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-1984.2009.00265.x

Kadis K., Kounnamas C., Georghiou K. 2010. Seed germination and conservation of endemic, rare and threatened aromatic plants of Cyprus. Israel Journal of Plant Sciences 58: 251-261 https://doi.org/10.1560/ijps.58.3-4.251

Kadji-Beltran C., Christodoulou N., Zachariou A., Lindemann-Matthies P., Barker S., Kadis C. 2017. An ESD pathway to quality education in the Cyprus primary education context. Environmental Education Research 23 (7): 1015-1031 https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1249459

Kounnamas C., Andreou M. 2022. Mapping and assessment of ecosystem services at Troodos National Forest Park in Cyprus. One Ecosystem 7: e77584. https://doi.org/10.3897/oneeco.7.e77584

Lorilla R.S., Kefalas G., Christou A.K, Poirazidis K., Eliades N.-G.H. 2023. Enhancing the conservation status and resilience of a narrowly distributed forest: A challenge to effectively support ecosystem services in practice. Journal for Nature Conservation 73, 126414 https://doi.org/10.1016/j.jnc.2023.126414

Mammides C. 2020. A global assessment of the human pressure on the world's lakes. Global Environmental Change 63, 102084. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102084

Mammides C., Chen J., Goodale U. M., Kotagama S. W., Sidhu S., Goodale E. 2015. Does mixed-species flocking influence how birds respond to a gradient of land-use intensity?. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282(1811): 20151118. https://doi.org/10.1098/rspb.2015.1118

Mammides C., Goodale E., Dayananda S. K., Kang L., Chen J. 2017. Do acoustic indices correlate with bird diversity? Insights from two biodiverse regions in Yunnan Province, south China. Ecological Indicators 82, 470-477 https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.07.017

Mammides C., Martini F., Kounnamas C. 2022. Remote assessments of human pressure on biodiversity may miss important human threats. Integrated Conservation. https://doi.org/10.1002/inc3.11

Valli A.-T., Koumandou L.V., Iatrou G., Andreou M., Papasotiropoulos V., Trigas P. 2021. Conservation biology of threatened Mediterranean chasmophytes: The case of Asperula naufraga endemic to Zakynthos island (Ionian islands, Greece). PLoS ONE 16(2): e0246706 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246706

Image
Οι ερευνητές μας αναλαμβάνουν τα πάντα, από ένα περιβαλλοντικό ζήτημα μέχρι την εφαρμογή μέτρων διατήρησης ή μετριασμού.
Χρήσιμες συνδεσεις
Τηλεφωνο
+357 22431355
Ext. 41190
Email
Διευθυνση
Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα
1036, Λευκωσία, Κύπρος.

© 2023, Nature Conservation Unit.

All rights reserved.